*ไม่เข้าใจการใช้งานหรือใช้งานไม่เป็นอ่านคู่มือได้ที่ วิธีการโพสต์ซื้อขายสินค้า

ลากรูปภาพของคุณมาวางในช่องนี้เพื่ออัพโหลด

อัพโหลดสูงสุดได้ 8 รูป

เฉพาะไฟล์ jpg, jpeg, png

ขนาดไฟล์สูงสุดได้ 3 MB

หรือ
*ภาพแรกจะเป็นภาพที่ใช้ในการแสดงหน้ารายการสินค้า
*คลิกค้างที่ภาพสินค้าแล้วลากเพื่อเลื่อนตำแหน่งภาพ
กำหนดได้มากสุด 8 tag แต่ละ tag กำหนดได้ 50 คำ พิมพ์ประโยคเสร็จแล้วกด enter ได้เลยระบบจะสร้างคำให้
แจ้งเตือนการอัพโหลดภาพ

เกิดข้อผิดพลาดบ้างประการในการอัพโหลดรูปภาพ

1. อาจเกิดจากไฟล์ภาพใหญ่เกินไป หรือใหญ่กว่า 3 MB

2. อาจเกิดจากการอัพโหลดภาพมากกว่า 8 รายการ

3. อาจเกิดจากนามสกุลภาพไม่ถูกต้อง ควรใช้ไฟล์ภาพที่เป็น JPG,PNG เท่านั้น